Ránk zúdít minden szennyt az FKF

Ránk zúdít minden szennyt az FKF

Közegészségügy veszélyeztetése

Közegészség elleni bűncselekménynem minősülhet (Btk. a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését), amit a KFK (Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit Zrt. háztartási hulladékgyűjtés címén végez a kerületben.

Rendszeren gyűjtés közben kiengedik az útra a préseléskor összegyújt mocskos bűzös, levet. Gondoljunk bele mi minden lehet ebben, eltekintve a borzasztó szagtól, a romlott húsokban terjedő baciktól a vírusokon át minden.

Sok helyen nincs járda, így az úttesten sétálnak a gyerekek, akik felszednek mindenfélét a földről, de lehet, hogy csak belelépnek és viszik haza a fertőzésveszélyes levet!

Kérjük az illetékeseket, hogy azonnal szüntessék meg ezt a gyakorlatot és kérjük az az FKF-től, hogy fertőtlenítse az utakat!

Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség: 1 év.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről:
A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik.

KOMMENTEK